DOGOVOR O SARADNJI TOKOM PROGRAMA RESET

Ovaj dogovor se sklapa između:

  1. ANA RANKOVIĆ ACADEMY DOO, iz Beograda.

E-mail: info@anarankovicacademy.com (u daljem tekstu Mentor) Ana Ranković i

(u daljem tekstu klijent) lice koje je na sajtu dalo saglasnost za ovaj dogovor o saradnji.

 

sa ciljem rada u polju ličnog razvoja u okviru autorskog programa „RESET Program ličnog razvoja“ koji je osmislila imenovana Ana Ranković. Učešće u online programu je dobrovoljno za obe strane, sa ciljem razvijanja veština i unapređenja određenih oblasti života.

Opis programa:

Program „RESET“ se sastoji od 6 nivoa (6 modula), 40 video lekcija, 38 vođenih procesa, kao i praktičnih radnih zadataka u 5 radnih svezaka koji će polaznici voditi u Radnoj svesci koja je sastavni deo programa.

Sadržaj programa:

  • 6 modula
  • 40 video lekcija (23 h video materijala)
  • 38 vođenih procesa
  • Praktični zadaci – 5 radnih svezaka (oko 27 h praktičnog rada na ličnom razvoju)

 

Odgovornosti:

  1. Mentor se obavezuje da sve informacije i podatke koje su sastavni deo programa dostavi polaznicima u vremenu kako je predviđeno.
  2. Klijent se obavezuje da tokom programa radi aktivno, otvoreno i sa poverenjem, da razmenjuje potrebne podatke i informacije, nedoumice i sva pitanja koja ima sa Mentorom. Klijent je lično odgovoran za rezultate programa, na osnovu informacija i smernica koje dobije od Mentora, kao i ličnih uvida tokom programa.

 

Vremenski okvir rada:

Program se sastoji iz 6 nivoa:

I NIVO – Sistemski nivo

II NIVO – Strateški nivo

III NIVO – Prioritetni nivo

IV NIVO – Emotivni nivo

V NIVO – Resursni nivo

VI NIVO – Finalni nivo

Prvi nivo – Sistemski nivo (prvi i drugi modul) su dostupni odmah nakon realizacije prve uplate.

 

Svaki sledeći nivo se otključava sa posebnim uslovima. Ti uslovi su :

  1. popunjavanje testa od nekoliko pitanja, u cilju integracije znanja Klijenta u vezi sa oblašću koju je obradio;
  2. Slanje pismenim putem u nekoliko rečenica dokaza o postignutim rezultatima i promenama u životu Klijenta iz pređene oblasti na tom nivou;
  3. Potrebno je da uslovi pod tačkom 1 i tačkom 2 budu realizovani u roku od nakasnije 3 nedelje od otključavanja prethodnog nivoa.

Po ispunjenju ova 3 uslova Klijent otključava sledeći nivo i dobija predviđene bonuse za ostvarene uslove – uživo konsultacije sa Anom preko Zoom aplikacije u trajanju od 30 minuta, nove tehnike, popuste na druge programe u okviru Ana Ranković Academy DOO.

 

Ukoliko Klijent ne ispuni uslov pod tačkom 3, tj. ne ispuni prethodne uslove u predviđenom vremenskom roku svakako će otključati svaki sledeći nivo, samo neće imati mogućnost da iskoristi bonuse.

 

Cena i trajanje programa:

Predviđeno je da se program pohađa između 2-3 meseca. Za plaćanje u 3 jednake mesečne rate iznosi 167.400,00 RSD, odnosno plaćanje u 3 rate po 55.800,00 RSD. Za plaćanje u 12 jednakih mesečne rate iznosi 181.800,00 RSD, odnosno plaćanje u 12 rata po 15.150,00 RSD. Plaćanje rata se realizuje najkasnije na svih 31 dan u predviđenom trajanju od 3 ili 12 messeci.

Na email koji ste uneli prilikom naručivanja će vam stizati račun za plaćanje jedan dan pre isteka roka predviđenog za plaćanje.

Navedene cene važe u trenutku potpisivanja dogovora i tokom trajanja programa se neće menjati. Klijent će iznos platiti u 3 ili 12 mesečnih rata ili na izabrani broj rata karticama Intesa banke.

Promena termina i otkazivanje:

Smatra se da je Klijent, po otvaranju 1. nivoa (1. i 2. Modula) programa i konzumiranja njegovog sadržaja konzumirao proizvod (online program) te je dužan da isplati sve ostale rate po dogovoru, nezavisno od daljeg korišćenja sadržaja programa.

Zaštita intelektualne svojine:

Klijent se obavezuje da pristup Reset platformi neće deliti sa drugim osobama zbog etike, autorskih prava i zaštite intelektualne imovine.

Garancija uspeha i kvaliteta:

Mentor sa najboljom namerom tokom programa daje na raspolaganje sva svoja znanja i veštine kako bi u radu sa Klijentom ostvario napredak. Pored navedenog Mentor ne može biti odgovoran za konkretne rezultate tokom programa koji isključivo zavise od Klijenta, njegove posvećenosti i rada tokom programa.

Ovaj dogovor je napravljen u cilju razumevanja odgovornosti obe strane tokom učešća u programu i u tom duhu obe strane ga potpisuju dobrovoljno.