Dogovor o saradnji

DOGOVOR O SARADNJI TOKOM PROGRAMA ”RESET“

Ovaj dogovor se sklapa između:

1. ANA RANKOVIC ACADEMY, ANA RANKOVIĆ PR, iz Beograda, Višegradska 16.

E-mail: info@anarankovicacademy.com (u daljem tekstu Mentor) Ana Ranković i

(u daljem tekstu klijent)

sa ciljem rada u polju ličnog razvoja u okviru autorskog programa „RESET Program ličnog razvoja“ koji je osmislila imenovana Ana Ranković. Učešće u online programu je dobrovoljno za obe strane, sa ciljem razvijanja veština i unapređenja određenih oblasti života.

Opis programa:

Program „RESET“ se sastoji od 6 modula, 40 video lekcija u okviru modula, 35 vođenih procesa, kao i praktičnih radnih zadataka u 5 radnih svezaka koji će polaznici voditi u Radnoj svesci koja je sastavni deo programa.

Sadržaj programa:

  • 6 modula
  • 40 video lekcija (23 h video materijala)
  • 35 vođenih procesa

• Praktični zadaci – 5 radnih svezaka

Odgovornosti:

1. Mentor se obavezuje da sve informacije i podatke koje su sastavni deo programa dostaviti polaznicima u vremenu kako je predviđeno.

2. Klijent se obavezuje da tokom programa radi aktivno, otvoreno i sa poverenjem, da razmenjuje potrebne podatke i informacije, nedoumice i sva pitanja koja ima sa Mentorom. Klijent je lično odgovoran za rezultate programa, na osnovu informacija i smernica koje dobije od Mentora, kao i ličnih uvida tokom programa.

Vremenski okvir rada:

Program će biti dostupan odmah u celosti i otvoren 9 meseci od prvog otključavanja.

Cena i trajanje programa:

Predviđeno je da se program pohađa između 2-3 meseca, puna cena programa za plaćanje u 3 jednake mesečne rate iznosi 75.600 RSD, odnosno plaćanje u 3 rate po 25.200 RSD.

Navedene cene važe u trenutku potpisivanja dogovora i tokom trajanja programa se neće menjati. Klijent će iznos platiti u 3 mesečne rate ili na izabrani broj rata karticama Intesa banke.

Promena termina i otkazivanje:

Smatra se da je Klijent, po otvaranju Modula programa i konzumiranja njegovog sadržaja konzumirao proizvod (online program) te je dužan da ispati sve ostale rate po dogovoru, nezavisno od daljeg korišćenja sadržaja programa.

Garancija uspeha i kvaliteta:

Mentor sa najboljom namerom tokom programa daje na raspolaganje sva svoja znanja i veštine kako bi u radu sa Klijentom ostvario napredak. Pored navedenog Mentor ne može biti odgovoran za konkretne rezultate tokom programa koji isključivo zavise od Klijenta, njegove posvećenosti i rada tokom programa.

Ovaj dogovor je napravljen u cilju razumevanja odgovornosti obe strane tokom učešća u programu i u tom duhu obe strane ga potpisuju dobrovoljno.