Praktičan Masterclass
ODNOS S MAJKOM, prototip svih odnosa

Mentorski individualni program 1:1

Individualni intenzivan rad sa mentorstvom koji traje 3 meseca - 3 ciklusa - 12 nedelja

Najobuhvatniji program ličnog razvoja u Srbiji

Ako želiš da posložiš svoj život, upis na program će biti 15.11.2023. godine.