Praktičan Masterclass
ODNOS S MAJKOM, prototip svih odnosa

Individualni rad sa Anom Ranković

Inovativni način rada sa personalizovanim pristupom i personalizovanim vežbama i procesima.

Najobuhvatniji program ličnog razvoja u Srbiji