DOGOVOR O SARADNJI TOKOM PROGRAMA ”RESET“

  Ovaj dogovor se sklapa između:

  1. ANA RANKOVIC ACADEMY, ANA RANKOVIĆ PR, iz Beograda, Višegradska 16.
  E-mail: info@anarankovicacademy.com (u daljem tekstu Mentor) Ana Ranković i


  (u daljem tekstu klijent)

  sa ciljem rada u polju ličnog razvoja u okviru autorskog programa „RESET Program ličnog razvoja“ koji je osmislila imenovana Ana Ranković. Učešće u online programu je dobrovoljno za obe strane, sa ciljem razvijanja veština i unapređenja određenih oblasti života.

  Opis programa:

  Program „RESET“ se sastoji od 6 modula, lekcija u okviru modula, kao i radnih zadataka koji će polaznici voditi u Radnoj svesci koja je sastavni deo programa.

  Sadržaj programa:
  • 6 modula
  • Praktični zadaci i radna sveska

  Odgovornosti:

  1. Mentor se obavezuje da sve informacije i podatke koje su sastavni deo programa dostaviti polaznicima u vremenu kako je predviđeno.
  2. Klijent se obavezuje da tokom programa radi aktivno, otvoreno i sa poverenjem, da razmenjuje potrebne podatke i informacije, nedoumice i sva pitanja koja ima sa Mentorom. Klijent je lično odgovoran za rezultate programa, na osnovu informacija i smernica koje dobije od Mentora, kao i ličnih uvida tokom programa.

  Vremenski okvir rada:

  Mentor se obavezuje da otključava i time čini module i lekcije dostupim na svakih oko 20-21 dan/a, po jedan modul, a počev od 30.01.2022. kada ce biti otključan Modul 02, obzirom na to da je Modul 01 bio dostupan besplatno.

  Predviđeno otključavanje modula:
  30.01.2022. - Modul 02
  19.02.2022. - Modul 03
  12.03.2022. - Modul 04
  02.04.2022. - Modul 05
  23.04.2022. - Modul 06

  Program će biti dostupan i otvoren 6 meseci od prvog otključavanja i to do 29.07.2022.

  Cena i trajanje programa:

  Predviđeno je da se program pohađa između 3 - 5 meseci.

  Za plaćanje u celosti pre početka programa cena je 65.900 RSD (578€).

  Cena proizvoda se razlikuje za devizno plaćanje preko Paypal-a od cene u RSD zbog troškova transfera.

  Navedene cene važe u trenutku potpisivanja dogovora i tokom trajanja programa se neće menjati. Klijent će iznos platiti u celosti pre početka programa.

  Promena termina i otkazivanje:

  Smatra se da je Klijent, po otvaranju 2. Modula programa i konzumiranja njegovog sadržaja konzumirao proizvod (online program) te je dužan da ispati sve ostale rate po dogovoru, nezavisno od daljeg korišćenja sadržaja programa.

  Garancija uspeha i kvaliteta:

  Mentor sa najboljom namerom tokom programa daje na raspolaganje sva svoja znanja i veštine kako bi u radu sa Klijentom ostvario napredak. Pored navedenog Mentor ne može biti odgovoran za konkretne rezultate tokom programa koji isključivo zavise od Klijenta, njegove posvećenosti i rada tokom programa.

  Ovaj dogovor je napravljen u cilju razumevanja odgovornosti obe strane tokom učešća u programu i u tom duhu obe strane ga potpisuju dobrovoljno.

  Molimo Vas da nas u slučaju bilo kakvih problema prilikom prijave kontaktirate putem maila info@anarankovicacademy.com ili na našem Instagram profilu @anarankovic.academy i mi ćemo u najkraćem mogućem roku rešiti problem.

  Polja sa * se moraju popuniti i čekirati.