Praktičan Masterclass

Vodič kroz finansijske blokade:
Uzrok, posledica i put do izobilja

Online pohađanje i trajan pristup lekcijama, vođenim procesima i radnim listovima.

Da li ste se ikada zapitali zašto, bez obzira na sav trud, ne možete dostići finansijski uspeh koji želite?

Odgovor možda leži u vašim duboko ukorenjenim uverenjima i obrazcima ponašanja koji vas nesvesno sabotiraju.

Ljudi svesno žele bogatstvo i izobilje, ali imaju značajne nesvesne delove koji im se opiru. Zbog toga su blokirani u ostvarenju cilja, a najveći deo svoje energije troše u unutrašnjem sukobu svojih suprotstavljenih delova.

Ovaj masterclass je dizajniran da vam pruži dublje razumevanje vašeg odnosa prema novcu i alate koje možete koristiti kako biste prevazišli unutrašnje prepreke koje vas koče.

Vi ne treba da učite tehnike kako novac i obilje da privučete u vaš život već samo da prestanete da ulažete ogromnu energiju da sprečavate obilje da dođe do vas.

Ovaj Masterclass je za vas...

 • vam novac ne dolazi
 • nemate kontinuitet u prilivu novca
 • osećate nelagodu i krivicu kada imate veliku količinu novca
 • previše trošite novac
 • kada vam novac dođe želite što pre da ga se rešite
 • imate negativna uverenja o novcu
 • imate strah od nemaštine
 • niste dovoljno plaćeni za svoj rad
 • imate problem da adekvatno naplatite svoj rad

Predstavljam vam MASTERCLASS

Vodič kroz finansijske blokade

Struktura masterclassa

Video lekcije
 1. Novac kao energija i kao katalizator naše senke.
 2. Novac u našem individualnom nesvesnom. Nesvesna agenda o novcu – dijagnostika novčanih obrazaca. Biologija verovanja o novcu (definicije, uverenja i značenja). Kolektivna, porodična i lična uverenja, trendovi, zakonitosti i zabrane naše porodične prošlosti u novčanim kontekstima. Obrasci koji imaju memoriju i sećanje u porodičnom nesvesnom.
 3. Manifestacije samosaobataža i krivica na putu ka uspehu.
 4. Intrageneracijski prenosi novčanih obrazaca, genogram, traume u porodičnoj prošlosti, neuroasocijacije, zadovoljstvo vs. bol, energetski linkovi, glasovi iz genetike, reprodukovanje prošlosti.
 5. Odnos sa majkom, prvo iskustvo, kapaciteti za primanje, osećaji kodirani u ranom detinjstvu.
 6. Intervencije i korekcije na nivou identiteta, proširivanje slike o sebi. Korekcije po NLN nivoima.
 7. Ciljevi, prelazak sa niskih na visoke frekvencije.
 8. Faze za stvaranje izobilja u novcu i bogatstvu. Novi načini za privlačenje izobilja.

Benefiti:

 • provociranje uvida gde se nalazi uzrok blokade (u novcu i prosperitetu)
 • raskidanje lojalnosti i zaveta koje ste dali
 • re-definisanje negativnih uverenja o novcu, prosperitetu, izobilju
 • čišćenje negativnih obrazaca koje ste preuzeli od roditelja ili predaka i instaliraćemo nove način
 • otvaranje kapaciteta ka izobilju u novcu

Dobijate:

 • 8 video lekcija
 • 3 audio/video vođena procesa
 • 40 praktičnih vežbi - skriptu

CENA
7.400 RSD (63 €)