DOGOVOR O SARADNJI TOKOM PROGRAMA ”RESET“

  Ovaj dogovor se sklapa između:

  1. ANA RANKOVIC ACADEMY, ANA RANKOVIĆ PR, iz Beograda, Višegradska 16.
  E-mail: info@anarankovicacademy.com (u daljem tekstu Mentor) Ana Ranković i


  (u daljem tekstu klijent)

  sa ciljem rada u polju ličnog razvoja u okviru autorskog programa „RESET Program ličnog razvoja“ koji je osmislila imenovana Ana Ranković. Učešće u online programu je dobrovoljno za obe strane, sa ciljem razvijanja veština i unapređenja određenih oblasti života.

  Opis programa:

  Program „RESET“ se sastoji od 6 modula, lekcija u okviru modula, kao i radnih zadataka koji će polaznici voditi u Radnoj svesci koja je sastavni deo programa.

  Sadržaj programa:
  • 6 modula
  • Praktični zadaci i radna sveska

  Spisak svih modula i lekcija

  I Modul
  Cena koju plaćam?

  1.1 Koje su vaše cene sistemske izdaje sebe?
  1.2 Za šta vezujete bol a za šta zadovoljstvo?
  1.3 Koje poruke vam telo daje a vi ih ne čujete?
  1.4 Kako da promenim percepciju da mi problem potpuno drugačije izgleda?
  1.5 Kako izgleda Put Heroja?
  1.6 Moja priča, kao vašeg vodiča na ovom putu, kako sam ja stigla Sebi?
  1.7 Šta ćeš uraditi danas da bi stvorila Sutra koje želiš?

  II Modul
  Sistemi koje ste napravili i kojima pripadate

  2.1 Porodica kao emocionalni sistem i zamena uloga u porodici.
  2.2 Koje su vaše definicije?
  2.3 Asocijacije i kako one utiču na naše odluke?
  2.4 Šta je ono u šta verujete i u pravu ste?
  2.5 Zabrane u detinjstvu – aktivni programi sada.
  2.6 Moram biti slična jer ću jedino tako pripadati.
  2.7 Obrasci ponašanja vezani sa novcem, lakoćom, partnerstvom, poslom, uspehom i prosperitetom preuzeti od predaka i roditelja.

  III Modul
  Mehanizmi koji vas štite

  3.1 Šta se dešava u traumi?
  3.2 Koje maske ste formirale da vas štite?
  3.3 Mehanizmi odbrane i njihove manifestacije ?
  3.4 Kako tačno sabotirate sebe?
  3.5 Vrste strahova i rešenja za njih? (Lek za strah je posao koji moramo da obavimo iznutra)
  3.6 Kako projektujete odnos sa roditeljem druge ljude?
  3.7 Kako se u komunikaciji trigeruju povređeni delovi vas?

  IV Modul
  Prioriteti kao glavna konstrukcija života

  4.1 Šta je ono što vam je bitno, koji su prioriteti u vašem životu?
  4.2 Koji su novi prioriteti koji vas vode direktno u život kakav želite da živite?
  4.3 Imam li života za tu kafu?
  4.4 Nova ponašanja koja podržavaju nove prioritete
  4.5 Modelovanje uspešnih ljudi

  V Modul
  Finalno RESET-ovanje

  5.1 Raskidanje lojalnosti i emotivnih linkova
  5.2 Prvo iskustvo – odnos sa majkom kao prototip
  5.3 Re-definisanje naše stvarnosti i kreiranje nove stvarnosti
  5.4 Čišćenje besa, krivice, tuge, stida itd.
  5.5 Integracija delova koji su ostali na mestu traume
  5.6 Isceljenje deteta u vama
  5.7 Povezivanje sa snagom predaka kroz roditelje kao „kapije“

  VI Modul
  Integracija i nova verzija Sebe

  6.1 Integracija identiteta u vama
  6.2 Resursi, sposobnosti i osobine koji su ključni za budućnost
  6.3 Gde je moje „zakopano blago“?
  6.4 Zlatna ribica
  6.5 Najbolja verzija mene
  6.6 Odluke kao put moći

  Odgovornosti:

  1. Mentor se obavezuje da sve informacije i podatke koje su sastavni deo programa dostaviti polaznicima u vremenu kako je predviđeno.
  2. Klijent se obavezuje da tokom programa radi aktivno, otvoreno i sa poverenjem, da razmenjuje potrebne podatke i informacije, nedoumice i sva pitanja koja ima sa Mentorom. Klijent je lično odgovoran za rezultate programa, na osnovu informacija i smernica koje dobije od Mentora, kao i ličnih uvida tokom programa.

  Vremenski okvir rada:

  Mentor se obavezuje da otključava i time čini module i lekcije dostupim na svakih oko 20-21 dan/a, po jedan modul, a počev od 29.01.2022. kada ce biti otključan Modul 02, obzirom na to da je Modul 01 bio dostupan besplatno.

  Predviđeno otključavanje modula:
  29.01.2022. - Modul 02
  19.02.2022. - Modul 03
  12.03.2022. - Modul 04
  02.04.2022. - Modul 05
  23.04.2022. - Modul 06

  Program će biti dostupan o otvoren 6 meseci od prvog otključavanja i to do 29.07.2022.

  Cena i trajanje programa:

  Predviđeno je da se program pohađa između 3 - 5 meseci, puna cena programa za plaćanje u 3 jednake mesečne rate iznosi 75.600 RSD (661,50€), odnosno plaćanje u 3 rate po 25.200 RSD (220,50 €).

  Za prijave preko promocije sa popustom od 10% cena programa za plaćanje u 3 jednake mesečne rate iznosi 68.040 RSD (595,35€), odnosno plaćanje u 3 rate po 22.680 RSD (198,45 €).

  Cena proizvoda se razlikuje za devizno plaćanje preko Paypal-a od cene u RSD zbog troškova transfera.

  Navedene cene važe u trenutku potpisivanja dogovora i tokom trajanja programa se neće menjati. Klijent će iznos platiti u 3 mesečne rate ili u celosti pre početka programa.

  Rate treba da budu isplaćene u celosti najkasnije do navedenih datuma:
  1. rata – prilikom upisa
  2. rata – 28.02.2022.
  3. rata – 28.03.2022.

  Promena termina i otkazivanje:

  Smatra se da je Klijent, po otvaranju 2. Modula programa i konzumiranja njegovog sadržaja konzumirao proizvod (online program) te je dužan da ispati sve ostale rate po dogovoru, nezavisno od daljeg korišćenja sadržaja programa.

  Garancija uspeha i kvaliteta:

  Mentor sa najboljom namerom tokom programa daje na raspolaganje sva svoja znanja i veštine kako bi u radu sa Klijentom ostvario napredak. Pored navedenog Mentor ne može biti odgovoran za konkretne rezultate tokom programa koji isključivo zavise od Klijenta, njegove posvećenosti i rada tokom programa.

  Ovaj dogovor je napravljen u cilju razumevanja odgovornosti obe strane tokom učešća u programu i u tom duhu obe strane ga potpisuju dobrovoljno.

  Molimo Vas da nas u slučaju bilo kakvih problema prilikom prijave kontaktirate putem maila info@anarankovicacademy.com ili na našem Instagram profilu @anarankovic.academy i mi ćemo u najkraćem mogućem roku rešiti problem.

  Polja sa * se moraju popuniti i čekirati.