Razumemo da je bezbednost Vaših ličnih podataka od izuzetne važnosti i obavezujemo se na poštovanje Vaše privatnosti i čuvanje vaših ličnih podataka. 

Rukovalac vaših podataka je ANA RANKOVIĆ PR, ANA RANKOVIC ACADEMY, Sare Bernar 5, iz Beograda. Kontakt podaci su navedeni na kraju ove politike i na sajtu.

Ova politika zaštite privatnosti (u daljem tekstu: Politika) propisuje kako koristimo Vaše lične podatke i mere koje su usvojene radi zaštite i bezbednosti Vaših podataka.

Ova Politika se odnosi na Vas ukoliko primate naše usluge, učestvujete na našim događajima ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, uključujući korišćenje našeg veb-sajta: www.anarankovicacademy.com i eventualnih poddomena, preuzimanje sadržaja koje nudimo u okviru naših newsletter-a ili stupanje u interakciju sa nama putem društvenih mreža.

Molimo da odvojite malo vremena i da pročitate ovu Politiku i upoznate se pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom internet sajtu Vi potvrđujete da ste saglasni sa svim odredbama ove Politike zaštite privatnosti i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Mi prikupljamo i obrađujemo neke ili sve od navedenih ličnih podataka o vama:

 • Informacije o vama – Vaše ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona, korišćenje društvenih mreža, pol, datum rođenja, pojedinosti o vašem poslodavcu i Vašoj funkciji;
 • Informacije koje prikupljamo o vašem prisustvu na našim online događajima – informacije koje su date u Vašim prijavama ili druge informacije koje se tiču Vašeg prisustva na događajima, uključujući sve zahteve koje možda imate prema nama;
 • Informacije o marketinškim izborima – pojedinosti o preferiranom načinu marketinga i komunikacije i informacije koje prikupljamo, a koje nam pomažu da utvrdimo za koje vrste usluga ste možda zainteresovani;
 • Informacije u svrhu istraživanja – Vaše odgovore na marketinška istraživanja koja mi sprovodimo;
 • Naša korespondencija sa vama – uključujući sve povratne informacije, pritužbe i komentare dobijene od Vas putem elektronske pošte ili društvenih mreža ili evidenciju o svim onlajn ili ličnoj korespondenciji i interakcijama između Vas i nas;
 • Tehničke informacije – uključujući adresu Internet protokola (IP) koja je korišćena za povezivanje Vašeg kompjutera na Internet ili informacije o Vašem prijavljivanju na mrežu, vrsti i verziji pretraživača, podešavanjima vremenske zone, priključku pretraživača po vrstama i verzijama, operativnom sistemu i platformi;

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina: direktno kada nam iste Vi dostavite, automatski dok
koristite sajt ili od trećih lica kao što su naši poslovni partneri.

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje naših internet sajtova. Lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite.

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu odnosno u vezi sa vašim korišćenjem našeg sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete:

 • popunjavanjem ili korišćenjem bilo kojeg formulara na sajtu (npr. Prijava za Tematsku radionicu, ”Prijava za Online Program RESET”, ”Prijava za Individualne sesije”, ”Prijava za besplatni webinar”, ”Pošaljite nam poruku”, “Newsletter” i slično),
 • usled zahteva za dodatnim uslugama,
 • prilikom prijavljivanja na promociju pod našim pokroviteljstvom,
 • prilikom prijavljivanja problema na našem sajtu,
 • druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način.

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl adrese), ukoliko nas kontaktirate, Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhu istraživanja, kao i Vaše pretrage na našem sajtu.

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, dok koristite naš sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, veb svetionika i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke. 

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašeg pristupanja našem sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

 • Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na našem sajtu;
 • Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja našeg sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da naš sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

SVRHA I CILJ PRIKUPLJANJA PODATAKA

Koristimo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Efikasna komunikacija sa vama – da odgovaramo na Vaša pitanja, komentare, pritužbe ili druge vrste komuniciranja, uključujući upite koji se tiču naših usluga, odnosno da bismo Vam pružili kvalitetnu i efikasnu korisničku podršku;
 • Zasnivanje ugovornog/poslovnog odnosa sa Vama – da biste se prijavili na naše online programe, webinare i radionice itd.;
 • Marketinške svrhe – da biste bili upoznati sa novostima u vezi našeg poslovanja;
 • Sistematsko praćenje aktivnosti i evidencija naše korespondencije sa vama – radi sistematskog praćenja naše komunikacije sa Vama, uključujući obezbeđivanje kvaliteta usluge, usaglašenost sa procedurama i u svrhu obuke;
 • Vezano za sprečavanje prevara – mi i druge organizacije možemo pristupiti i koristiti određene informacije radi sprečavanja prevare, kako to zahteva važeći zakon i propis i najbolja praksa. Ukoliko nam se dostave neistinite ili netačne informacije i utvrdi se ili postoji sumnja na prevaru, pojedinosti o tome mogu biti predate organima za sprečavanje prevara i drugim organizacijama, što može biti evidentirano sa naše ili njihove strane;
 • Poboljšanje i administriranje našeg veb-sajta i obezbeđivanje relevantnog sadržaja – poboljšavanje našeg veb-sajta i obezbeđivanje da sadržaj bude prezentovan na najdelotvorniji način za Vas; administriranje našeg veb-sajta za interne operacije, uključujući utvrđivanje kvarova, analizu podataka, ispitivanje i istraživanje u statističke svrhe;
 • Postupanje u skladu sa zakonskim i regulatornim obavezama – Moguće je da Vaše lične podatke obrađujemo radi postupanja u skladu sa našim zakonskim i regulatornim zahtevima, koji mogu obuhvatati saopštavanje Vaših ličnih podataka trećim stranama, uključujući osiguravajuće kuće, sudstvo i/ili organe za sprovođenje zakona u vezi sa informativnim razgovorima, postupcima ili istragama koje te strane sprovode bilo gde u svetu ili kada smo primorani da tako postupamo.

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati i koristiti kada za to postoji odgovarajući pravni osnov. Pravni
osnov uključuje:

 • kada treba da koristimo Vaše podatke u cilju izvršenja ugovora ili preduzimanja koraka za zaključivanje ugovora sa Vama;
 • kada treba da koristimo Vaše podatke o ličnosti da bismo se usaglasili sa odgovarajućim pravnim ili regulatornim obavezama koje imamo;
 • kada imamo Vašu saglasnost da koristimo vaše podatke o ličnosti za određenu aktivnost, na primer, za slanje specijalnih ponuda i Newsletter-a od nas i naših partnera za koje smatramo da bi vam bile interesantne;
 • kada je obrada Vaših podataka neophodna za ostvarivanje nekog našeg legitimnog interesa.

PRIMAOCI VAŠIH PODATAKA

Povremeno možemo deliti vaše podatke sa državnim organizacijama, organima i međunarodnim organizacijama, pridržavajući se važećih zakona, pravila i propisa, kao i legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona, regulatornih i drugih državnih ili međunarodnih agencija.

Takođe, možemo da delimo Vaše podatke sa trećim licima sa kojima sarađujemo radi i/ili u vezi sa funkcionisanjem našeg sajta, ostvarivanjem našeg poslovnog odnosa, funkcionisanjem i optimizacijom našeg sajta, optimizacijom naših programa i marketinškom obradom istih (marketinške agencije, IT podrška, advokati itd.)

ROK OBRADE VAŠIH PODATAKA

Vaše podatke čuvamo onoliko vremena koliko je neophodno za ostvarivanje gore navedenih svrha njihove obrade ili ukoliko je saglasnost pravni osnov za obradu Vaših podataka onoliko vremena koliko imamo Vašu saglasnost za njihovu obradu.

ZAŠTITA I BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Mi ćemo preduzeti sve korake i mere koji su potrebni da obezbede da se Vašim ličnim podacima postupa na bezbedan način i u skladu sa ovom Politikom odnosno da bi se obezbedila poverljivost Vaših ličnih podataka i sačuvala Vaša privatnost. 

Mi imamo sa svim trećim licima – primaocima Vaših podataka, zaključene ugovore kojima oni garantuju poverljivost postupanja Vašim ličnim podacima. Vašim podacima pristupaju isključivo ovlašćena lica, elektronska evidencija u kojoj se čuvaju Vaši podaci je u uređajima koji su zaštićeni korisničkim imenom i šifrom.

Nažalost, prenošenje informacija putem Interneta nije u potpunosti bezbedno. Iako ćemo se mi maksimalno truditi da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost ličnih podataka koji se prenose na naš veb-sajt – svaki prenos je na Vaš vlastiti rizik. Kada primimo vaše informacije, mi ćemo koristiti striktne procedure i bezbednosne karakteristike trudeći se da sprečimo neovlašćeni pristup.

Zaštita podataka je integrisana u sam dizajn, a postavke privatnosti postavljene su na podrazumevani visoki nivo. Sva komunikacija između korisnika i sajta odvija se putem sigurnog šifrovanog protokola (https).

Obrada vaših ličnih podataka vršiće se u skladu sa propisima za zaštitu ličnih podataka u Republici Srbiji i EU, preduzimajući sve propisane tehničke i organizacione mere za obezbeđivanje poverljivost i zaštite u procesu obrade ličnih podataka koje imamo. Naši saradnici su u obavezi da čuvaju sve poverljive informacije (uključujući i lične podatke) prilikom obavljanja svojih poslova. Primenjujemo mere bezbednost za prikupljanje, čuvanje i obradu informacija radi zaštite od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništavanja vaših ličnih podataka, kao i za to da lični podaci mogu biti otkriveni samo nadležnim organima u postupku predviđenom zakonom.

LINKOVI ZA DRUGE VEB-SAJTOVE

Naš veb-sajt i stranice na društvenim mrežama mogu, s vremena na vreme, da sadrže linkove do i sa drugih veb-sajtova. Ukoliko pratite link za bilo koji od ovih veb-sajtova, molimo da imate u vidu da ovi veb-sajtovi imaju svoje vlastite politike zaštite privatnosti i da mi ne prihvatamo nikakvu obavezu ili odgovornost za takve politike. Molimo da proverite ove politike pre dostavljanja bilo kojih ličnih podataka ovim veb-sajtovima.

KOLAČIĆI NA INTERNET PRETRAŽIVAČU

„Kolačići“ (Cookies) su male tekstualne datoteke koje su snimljene na vašem uređaju (računar, mobilni telefon, tablet …) da biste pratili kretanje vašeg pretraživača na veb sajtu i ne povezuju se sa vašim ličnim podacima koje ste nam dali. Uz pomoć takvih fajlova, omogućeno je kretanje posetilaca po stranici, a samim tim se i prikupljaju podaci kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, optimizovali i poboljšali funkcionalnost veb-sajta. Naš sajt ima kolačić koji je sačuvan na računaru korisnika sve dok je podešen u pregledaču. Korisnici mogu da odaberu da internet pretraživači odbijaju kolačiće. Ako korisnici odaberu ovu funkciju, određeni delovi sajta možda neće funkcionisati kako je predviđeno. Prihvatanjem politike kolačića odobravate prikupljanje podataka o IP adresi i od analitičkih i marketinških alata.

Kada posetite našu veb lokaciju ili druge digitalne alatke, mi možemo, u zavisnosti od vaše saglasnosti, koristiti kolačiće, piksele za kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje sledećih podataka:

 • IP adresa, informacije o povezivanju, tip pretraživača, lokacija, vremensku zonu, operativni sistem i druge tehničke informacije;
 • Informacije o vašoj poseti, uključujući veb-sajt koje ste posetili pre i nakon našeg veb-sajta i o proizvodima koje vidite na njima;
 • Trajanje poseta na stranicama našeg sajta i informacije o interakciji između stranica.

Koristimo kolačiće drugih lica (Google Analytics). Ovi kolačići služe za anonimne statsistike o posećivanju sajta i ne uključuju lične podatke.

Detaljnije o kolačićima koje koristimo možete pročitati u našim pravilima o kolačićima link

Imajte na umu da uvek imate kontrolu nad kolačićima. Većina pretraživača nudi isključivanje kolačića pomoću opcija, za svaki pretraživač odvojeno, sa izuzetkom onih kolačića koji su tehnički neophodni za funkcionisanje sajta i koji se kao takvi ne mogu isključiti.

KOJE KOLAČIĆE MI KORISTIMO

Neophodni kolačići su apsolutno potrebni za pravilno funkcionisanje vebsajta. Ovi kolačići anonimno obezbeđuju osnovne funkcionalnosti i bezbednosne karakteristike vebsajta.

Funkcionalni kolačići pomažu u obavljanju određenih funkcija kao što je deljenje sadržaja vebsajta na platformama društvenih mreža, prikupljanje povratnih informacija i druge funkcije trećih strana.

Kolačići učinka služe za razumevanje i analizu ključnih indikatora performansi vebsajta koji pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva za posetioce.

Analitički kolačići se koriste za razumevanje načina na koji posetioci komuniciraju sa vebsajtom. Omogućavaju nam da utvrdimo i pratimo broj posetilaca našeg sajta, da vidimo kako posetioci koriste sajt, da utvrdimo izvor saobraćaja…

Kolačići za oglašavanje se koriste da bi posetiocima pružili relevantne oglase i marketinške kampanje. Ovi kolačići prate posetioce kroz vebsajtove i prikupljaju informacije za pružanje prilagođenih oglasa.

Ostali nekategorisani kolačići su oni koji se analiziraju i još uvek nisu klasifikovani u kategoriju.

SLOBODA IZBORA I VAŠA PRAVA

Vi sami kontrolišete informacije koje pružate na našoj veb stranici. U svakom slučaju, ako odlučite da ne ostavite svoje podatke, morate imati na umu da neki delovi veb stranice možda neće biti dostupni.

Popunjavanjem raspoloživih zahteva (kontakt obrazaca) na našoj veb stranici slažete se sa ovom Politikom i slažete se da ćete biti kontaktirani prema navedenim kontaktnim informacijama.

U potpunosti ćemo poštova sva vaša prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije  i Opštom uredbom EU o zaštiti podataka za članice Evropske unije (GDPR).

U skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka, imate pravo da istinito i potpuno budete obavešteni da li se i koji podaci o Vama obrađuju, od koga su prikupljeni podaci, koja je svrha obrade podataka i po kom pravnom osnovu se podaci koriste i obrađuju (pravo na pristup).

Takođe, u zakonom predviđenim slučajevima i zakonom predviđenim uslovima imate pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravku), pravo da zatražite brisanje podataka ako smatrate da isti nisu prikupljeni u skladu sa propisima ili nisu nužni, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka,  kao i  pravo da povučete dozvolu za obradu podataka (pravo na brisanje). Mi ćemo postupiti u skladu sa Vašim zahtevom ili Vas obavestiti ako postoje razlozi koji nas onemogućavaju ili ograničavaju da udovoljimo Vašem zahtevu. 

Možete da povučete Vašu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem e-maila na email adresu navedenu u delu Kontakt podaci. Povlačenje Vaše saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je na osnovu te saglasnosti vršena pre povlačenja. 

Sva ova prava se primenjuju u okviru ograničenja predviđenih postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.

Takođe, ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka ne vrši u skladu sa zakonom imate pravo i da podnesete pritužbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

MALOLETNI KORISNICI

Maloletnim korisnicima nije dozvoljeno da nam dostavljaju lične informacije.

AŽURIRANJE INFORMACIJA

Ulažemo razumne napore da obezbedimo da Vaši lični podaci budu tačni. Da biste nam u tome pomogli, trebalo bi da nas obavestite o svakoj promeni u ličnim podacima koje ste nam dostavili tako što ćete nas kontaktirati i obavestiti o nastalim promenama.

AŽURIRANJE OVE POLITIKE

Sve izmene ove politike zaštite privatnosti koje budemo donosili biće objavljene na našoj veb-stranici i, kada je prikladno, o tome ćete biti obavešteni i-mejlom. Molimo da često proveravate da li je bilo ažuriranja ili izmena ove verzije politike zaštite privatnosti.

Ova politika zaštite privatnosti je poslednji put ažurirana dana 01.11.2021. godine.

KONTAKT PODACI

Za sva pitanja i zahteve povodom korišćenja Vaših ličnih podataka ili ove Politike, kao i radi ostvarivanja gore navedenih prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati na info@anarankovicacademy.com.