LIFE PROJECT
Program za ostvarenje ciljeva

 

Program posle koga ćete da pokidate!

 

Šta ćete postići:

Kompletno poznat cilj sa svim događajima
Buđenje vizije i kreiranje ŽIVOTNOG PROJEKTA
Kompletno kreirani akcioni planovi i pojedinačni zadaci na vremenskoj liniji
Kreiranje unutrašnjeg stanje NEUSPEH JE NEMOGUĆ
Instaliranje i integracija NOVOG IDENTITETA – osoba kakva želite da postanete
Buđenje potencijala i resursa koji su vam potrebni za ostvarenje cilja

 

Seminar se održava za vikend 8.10. – 9.10.2022.

LIFE PROJECT
Program za ostvarenje ciljeva

Program posle koga ćete da pokidate!

Šta ćete postići:

Kompletno poznat cilj sa svim događajima
Buđenje vizije i kreiranje ŽIVOTNOG PROJEKTA
Kompletno kreirani akcioni planovi i pojedinačni zadaci na vremenskoj liniji
Kreiranje unutrašnjeg stanja NEUSPEH JE NEMOGUĆ
Instaliranje i integracija NOVOG IDENTITETA – osoba kakva želite da postanete
Buđenje potencijala i resursa koji su vam potrebni za ostvarenje cilja

 

8.10. – 9.10.2022. u Beogradu

Kako se pohađa program LIFE PROJECT?

 

UŽIVO ili ONLINE – šaljemo snimke.
Polaznici koji nemaju mogućnost da pohađaju UŽIVO moći će da prate program ONLINE – šaljemo snimke.

Trajanje: 2 dana (9.30 – 18.30) oba dana

UŽIVO u Beogradu, Terazije.

Zašto se program zove LIFE PROJECT?

 
Zato što posle ovog programa vaš život neće biti isti.

Za koga je program LIFE PROJECT

Za vas koji želite da se oslobodite od svega što vas sputava i blokira
Za sve vas koji želite da ostvarite velike ciljeve, uzmete život u svoje ruke i živite svoju svrhu
Za vas koji imate unutrašnje konflikte, jedan deo vas želi da ostvari veliki cilj ali drugi deo vas pruža određene otpore
Za sve vas koji znate šta želite ali ODLAŽETE promenu
Za sve preduzetnike koji žele da naprave veliki iskorak u biznisu

 

Metologije: Quick Goals, NLP, Coaching.

Uspesi naših klijenata:

Struktura programa LIFE PROJECT

I faza

Definisanje cilja i testiranja

 

II faza

Programiranje cilja, novi prioriteti, novi identitet

 

III faza

Simboli i događaji koji se na vremenskoj liniji moraju desiti

 

IV faza

Akcioni planovi

Cena programa LIFE PROJECT

(34.000,00 RSD + PDV)

290 € + PDV

40.800 RSD