1 na 1

Sistemske konstalacije

Za koga je ova radionica?

Ova radionica je za vas ako:

• imate negativne emocije
• imate blokade u novcu, uspehu i prosperitetu
• ne možete da ostvarite bliske odnose u partnerstvu
• imate osećaj da nosite nečije tuđe terete, uverenja, obrasce, strahove
• imate kompleksan odnos sa majkom ili ocem
• imate konfliktne odnose
• imate stalno iste obrasce ponašanja u partnerstvu, životu ili poslu i ne znate koji je uzrok
• imate neku fizičku ili zdravstvenu tegobu i ne možete da pronađete uzrok
• treba da donesete neku životnu ili poslovnu odluku, ali niste sigurni šta je najbolje za vas
• želite da testirate određene opcije u poslu ili životu

Način rada

Koristimo aplikaciju sa ZAJEDNIČKOM TABLOM SA FIGURICAMA i Zoom aplikaciju

Radimo individualno i posvećujem se samo Vama

Proces rada traje 2h

O metodi

Ova metoda nam omogućava da otkrijemo uzročno – posledičnu vezu između trenutne životne situacije/problema i određenog događaja ili doživljaja iz naše ili porodične prošlosti.

ENERGETSKA POZORIŠNA PREDSTAVA

‘’Predstava’’ počinje tako da klijent elemente koji postoje u njemu i njegovom sistemu, svesne i nesvesne elemente, ” izvadi napolje” u formi figurica u aplikaciji kako bi ih pogledao i zapravo izveo na jedan transparentni nivo iz nesvesnog nivoa.

U ovom procesu klijent ima priliku da gleda odnos sebe sa svakim elementom/osobom, kao i odnose/relacije između drugih elemenata/osoba koji su bitni za određenu temu koja je postavljena. To radi tako što se na dubokom nivou, putem informacionog polja, povezuje sa svakim elementom i dobija informacije iz svog Nesvesnog.

Proces vodi ka dubini, prikaz isključenog iz polja svesti, i proces se uvek kreće ka čvorištu, ka uzroku, ka traumi sistema, tamo gde je prestao protok energije.

Stare unutrašnje slike koje su uzrokovale bol, konflikt i tenziju povlače se, a zamenjuje ih nova, zdrava, neopterećena slika koja omogućuje slobodnu i kreativnu budućnost.

Uvodno predavanje o metodologiji i način rada:

Cena

14.400 RSD / 120 €